Πως θα εργασθώ ως ωρομίσθιος εκπαιδευτής σε Δ.ΙΕΚ

Βασική προϋπόθεση για να εργασθεί κάποιος ως ωρομίσθιος εκπαιδευτής σε Δ.ΙΕΚ είναι να έχει υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση. Η διαδικασία της υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, καθώς και τα κριτήρια που μοριοδοτούνται περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ωρομίσθιους Εκπαιδευτές που εκδίδεται από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ πριν την έναρξη του Φθινοπωρινού Εξαμήνου (συνήθως τον Σεπτέμβριο).

Αφού τελειώσει η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης και γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών, προκύπτει ανά ειδικότητα λίστα με την τελική μοριοδότηση του κάθε εκπαιδευτή.