Γενικές Πληροφορίες για τα Δημόσια ΙΕΚ

Τα Δ.ΙΕΚ (Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης) του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ξεκίνησαν σαν θεσμός τον Σεπτέμβριο του 1992 με κύριο στόχο την παροχή επαγγελματικής κατάρτισης στους καταρτιζόμενους

 • Ο φορέας που εποπτεύει τα Δημόσια ΙΕΚ είναι η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς που ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 • Τα ΙΕΚ εντάσσονται στην Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
 • Η φοίτηση στα Δημόσια ΙΕΚ είναι δωρεάν.
 • Η διάρκεια της κατάρτισης είναι 5 εξάμηνα.
 • Προσφέρεται πληθώρα ειδικοτήτων που καλύπτει ένα πολύ μεγάλο φάσμα επαγγελμάτων.
 • Υπάρχουν τόσο μεταλυκειακές όσο και μεταγυμνασιακές ειδικότητες. (Το ΙΕΚ Θέρμης προσφέρει κατάρτιση μόνο σε μεταλυκιακές ειδικότητες).
 • Η κατάρτιση πραγματοποιείται 5 ημέρες την εβδομάδα και είναι απογευματινή.
 • Εφόσον ο καταρτιζόμενος αποφοιτήσει απο ένα Δ.ΙΕΚ γίνεται κάτοχος Β.Ε.Κ. (Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης) και δύναται να συμμετάσχει στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης προκειμένου να αποκτήσει Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης. Για περισσότερες πληροφορίες για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης πατήστε εδώ.
 • Πληροφορίες για το πως θα εγγραφείτε σε Δ.ΙΕΚ μπορείτε να βρείτε εδώ.
 • Πληροφορίες για το πως θα απασχοληθείτε ως εκπαιδευτής σε Δ.ΙΕΚ μπορείτε να βρείτε εδώ.
 • Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τον Κανονισμό Λειτουργίας που διέπει τα Δ.ΙΕΚ.