Πρόγραμμα Εξετάσεων Προόδου

Διευκρινίζεται ότι κατά την περίοδο των εξετάσεων προόδου τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κανονικά, με βάση το πρόγραμμα που θα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας.

 

Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι  τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν μέχρι και τις 23/12/2015 και η επανέναρξή τους θα γίνει την Πέμπτη 07/01/2016. Κατά την διάρκεια των εορτών οι ώρες εξυπηρέτησης κοινού θα είναι 10:00-14:00.

Αιτήσεις Προφορικής Εξέτασης Πρόοδου 2015Β

Οι καταρτιζόμενοι που επιθυμούν να εξετασθούν προφορικά στις εξετάσεις προόδου του εξαμήνου 2015Β, να προσέλθουν για υποβολή αίτησης στη Γραμματεία από 07/01/2016 ως 11/01/2016 προσκομίζοντας απαραίτητα σχετική γνωμάτευση που να αποδεικνύει το πρόβλημά τους.

Όσοι υπέβαλαν γνωμάτευση σε προηγούμενο εξάμηνο και εξακολουθεί να ισχύει δεν χρειάζεται να την προσκομίσουν εκ νέου.

Ενημέρωση για τις εξετάσεις προόδου

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτές του ΙΕΚ ΘΕΡΜΗΣ να ενημερωθούν από το Τμήμα Κατάρτισης για τις ημερομηνίες των εξετάσεων προόδου στα μαθήματα που διδάσκουν, καθώς και για τον τρόπο και τον χρόνο κατάθεσης του εντύπου θεμάτων.

  • Έντυπο Θεμάτων Εξετάσεων Προόδου 2015Β (σε περίπτωση που τα θέματα δεν χωράνε στο έντυπο θεμάτων, μπορείτε να τα γράψετε σε ένα αρχείο WORD και στο συμπληρωμένο έντυπο θεμάτων να φαίνεται η φράση "Τα θέματα επισυνάπτονται")

Το πρόγραμμα των εξετάσεων προόδου θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας αφού οριστικοποιηθεί και το αργότερο ως τις 23/12/2015. Έναρξη Εξετάσεων Προόδου την Τετάρτη 13/01/2015.

Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση

Το Δ.ΙΕΚ ΘΕΡΜΗΣ διοργανώνει την Τετάρτη 23/12/2015 και ώρα 18:30, στην Αϊθουσα Πολλαπλών Εκδηλώσεων, Χριστουγεννιάτικο Event.

Περισσότερα...

Ανακοίνωση προς τους Εκπαιδευτές του ΙΕΚ ΘΕΡΜΗΣ

Παρακαλούνται όλοι οι εκπαιδευτές του ΙΕΚ ΘΕΡΜΗΣ, να περάσουν από το Οικονομικό Τμήμα εκ νέου για να παραλάβουν την ΝΕΑ Υπεύθυνη Δήλωση Ατομικών Στοιχείων και περαιτέρω έγγραφα ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν.

Ενημέρωση για καταβολή επιδόματος πρακτικής άσκησης αποφοίτων ιδιωτικών ΙΕΚ εξαμήνων 2012Β και 2013Α

Σχετικά με τους δικαιούχους επιδότησης πρακτικής άσκησης - αποφοίτους ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ Ι.Ε.Κ. – ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της Υλοποίησης του Προγράμματος «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ι.Ε.Κ. ΑΠ4, ΑΠ5 & ΑΠ6» με την Αριθμ. Πρωτ. 3613/165/17.11.2015 Απόφαση Δ.Σ. /Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ξεκίνησε η διαδικασία καταβολής του επιδόματος της πρακτικής άσκησης στους χίλιους τριακόσιους δέκα δικαιούχους (1.310) Αποφοίτους Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. των εξαμήνων 2012 Β’ και 2013 Α΄, των οποίων τα στοιχεία είχαν υποβληθεί έγκαιρα από τα ΔΙΕΚ της χώρας στο Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης.  Η διαδικασία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τις 20 Δεκεμβρίου 2015.

Καθορισμός Υπευθύνων Τμημάτων-Email Τμήματος

Παρακαλούνται οι καταρτιζόμενοι όλων των τμημάτων να επιλέξουν υπεύθυνο τμήματος και να ενημερώσουν σχετικά την Γραμματεία του ΙΕΚ, δίνοντας τα στοιχεία του (ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο).

Επιπλέον, για κάθε τμήμα θα πρέπει ένας ή περισσότεροι καταρτιζόμενοι που έχουν την τεχνογνωσία, να δημιουργήσουν email τμήματος αποκλειστικά σε Gmail (το email και ο κωδικός του θα πρέπει να είναι γνωστός σε όλο το τμήμα), προκειμένου να γίνει ο διαμοιρασμός των σημειώσεων μέσω Google Drive. Παρακαλείσθε η συγκεκριμένη διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο ως την Παρασκευή 18/12/2015.

Ενημέρωση του τμήματος Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων Α Εξαμήνου

Ενημερώνονται οι καταρτιζόμενοι του τμήματος Βοηθός Βρεοφονηπιοκόμου Α Εξαμήνου, οτι για την Πέμπτη 03/12/2015, το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης θα πραγματοποιηθεί στον χώρο του ΙΕΚ απογευματινές ώρες.

Σημειώσεις Εκπαιδευτών Χειμερινού Εξαμήνου

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτές του ΙΕΚ να έχουν παραδώσει τις σημειώσεις των μαθημάτων που διδάσκουν (σε ηλεκτρονική μορφή) στη Γραμματεία, το αργότερο ως την Δευτέρα 21/12/2015.