Χρονοδιάγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2016Α

  • 17/03/2016    Έναρξη Εξαμήνου
  • 11/04/2016-22/04/2016   Εξετάσεις Προόδου
  • 25/04/2016-06/05/2016    Διακοπές Πάσχα
  • 15/06/2016    Λήξη Μαθημάτων
  • 16/06/2016-29/06/2016    Εξετάσεις-Επανεξετάσεις(για όσους έχουν δικαίωμα επανεξέτασης)
  • 30/06/2016   Ανάρτηση Αποτελεσμάτων-ΛΗΞΗ ΕΞΑΜΗΝΟΥ!!!

Σημειώσεις Μαθημάτων

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτές του εαρινού εξαμήνου να παραδώσουν σε ηλεκτρονική μορφή τις σημειώσεις των μαθημάτων τους (τουλάχιστον αυτές τις οποίες θα εξετασθούν οι καταρτιζόμενοι στην πρόοδο), το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 06/04/2016.

Απαλλαγές Μαθημάτων

Για απαλλαγές από μαθήματα τα οποία έχει κατοχυρώσει ο καταρτιζόμενος σε ειδικότητες των ΙΕΚ, γίνονται δεκτές αιτήσεις οι οποίες:

α) είναι σαφώς διατυπωμένες

β) έχουν πλήρως συμπληρωμένα τα πεδία στο σώμα της αίτησης

γ) έχουν συνημμένα:

i) Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου

ii) Ατομικό δελτίο καταρτιζομένου

II. Για απαλλαγές από μαθήματα λόγω πιστοποιημένων προσόντων και ο καταρτιζόμενος είναι απόφοιτος της Γ/θμιας εκπαίδευσης, γίνονται δεκτές αιτήσεις οι οποίες:

Διαβάστε περισσότερα: Απαλλαγές Μαθημάτων

Έναρξη Εαρινού Εξαμήνου 2016Α

Σύμφωνα με σημερινή ενημέρωση από την ΓΓΔΒΜΝΓ, τα μαθήματα για το Εαρινό Εξάμηνο του 2016 θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 17/03/2016.

Ενημέρωση για τις Νέες Ειδικότητες

Σύμφωνα με σημερινή ενημέρωση της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, για το Εαρινό Εξάμηνο του 2016 δεν θα δημιουργηθεί καμία νέα ειδικότητα σε κανένα από τα Δ.ΙΕΚ που ανήκουν στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Προγραμματισμός Εξαμήνου

  • Λήξη Μαθημάτων: 01/03/2016
  • Τελικές Εξετάσεις: 02/03/2016-09/03/2016
  • Επανεξετάσεις (μόνο για όσους έχουν δικαίωμα βάσει κανονισμού): 10/03/2016-11/03/2016
  • Λήξη Εξαμήνου και Ανάρτηση Αποτελεσμάτων: 16/03/2016

Τελικές Σημειώσεις Εξαμήνου

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτές που έχουν εκκρεμότητα με το σύνολο των σημειώσεων του εξαμήνου, να τις αποστείλουν σε ηλεκτρονική μορφή στο email του ΙΕΚ το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 17/02/2016.