Λίγα λόγια για το ERASMUS+

Το πρόγραμμα Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία, και τον Αθλητισμό για το διάστημα 2014-2020. Στόχος του Erasmus+ είναι η βελτίωση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας και ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας.

Περισσότερα...

Πληρωμές Εκπαιδευτών ΙΕΚ

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους, για τη διαδικασία ολοκλήρωσης των πληρωμών Εκπαιδευτών που κάλυψαν τις ανάγκες των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης & Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης κατά την περίοδο 17/03/2016 έως και 30/06/2016.

Πιο συγκεκριμένα:

Διαβάστε περισσότερα: Πληρωμές Εκπαιδευτών ΙΕΚ

Β Φάση Επιτυχόντων στα Δημόσια ΙΕΚ

Ανακοινώθηκαν από την ΓΓΔΒΜΝΓ  τα αποτελέσματα της Β Φάσης επιτυχόντων στα Δημόσια ΙΕΚ, καθώς και τα αποτελέσματα των αιτήσεων βελτίωσης.

Για να δείτε τα αποτελέσματα πατήστε εδώ.

  • Οι νέοι επιτυχόντες του ΙΕΚ ΘΕΡΜΗΣ θα πρέπει απαραιτήτως να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από σήμερα 15:00-20:00, μέχρι και την Τρίτη 04/10/2016 (13:30-20:00).
  • Όσοι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν αποδέχονται την εγγραφή τους.
  • Οι υποψήφιοι που το όνομά τους εμφανίζεται στις καταστάσεις των ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία περαιτέρω ενέργεια. 
  • Όσοι υποψήφιοι έχουν ήδη εγγραφεί στα ΔΙΕΚ με τα προηγούμενα αποτελέσματα δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία περαιτέρω ενέργεια.

 

Διαβάστε περισσότερα: Β Φάση Επιτυχόντων στα Δημόσια ΙΕΚ

Παράταση Οριστικοποίησης Εγγραφών

Ανακοινώθηκε από την ΓΓΔΒΜΝΓ παράταση της οριστικοποίησης εγγραφών των επιτυχόντων Α Φάσης μέχρι την Τετάρτη 28/09/2016 και ως τις 20:00.

Επείγουσα Ανακοίνωση

Παρακαλούνται οι επιτυχόντες της Α Φάσης στο Α Εξάμηνο 2016Β των νέων ειδικοτήτων του ΙΕΚ ΘΕΡΜΗΣ, να προσέλθουν άμεσα ως την Δευτέρα 26/09/2016 (13:30-18:00) για να οριστικοποιήσουν την εγγραφή τους, έχοντας μαζί τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Παράταση δεν θα δοθεί!

Στη συνέχεια, από 28/09/2016 αναμένεται η ανακοίνωση των καταστάσεων με τους ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ (από τον πίνακα των επιλαχόντων) για συμπλήρωση πιθανών κενών θέσεων, στην οποία δεν θα μετέχουν οι επιτυχόντες της Α Φάσης, οι οποίοι εφόσον δεν οριστικοποιήσουν την εγγραφή τους ως τις 26/09/2016, εκλαμβάνονται ως ΜΗ ΑΠΟΔΕΧΘΕΝΤΕΣ την θέση τους.

Επιτυχόντες στα Δημόσια ΙΕΚ-Α Φάση

Ανακοινώθηκαν από την ΓΓΔΒΜΝΓ τα ονόματα των επιτυχόντων στα Δημόσια ΙΕΚ. Οι επιτυχόντες του ΙΕΚ ΘΕΡΜΗΣ μπορούν να προσέρχονται για οριστικοποίηση της εγγραφής τους, καθημερινά 13:30-20:00 και το αργότερο ως την Δευτέρα 26/09/2016. 

Για να δείτε όλα τα ονόματα πατήστε εδώ

Δικαιολογητικά 

Κατά την προσέλευσή τους στα κατά τόπους ΔΙΕΚ οι επιτυχόντες υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:

  •  Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.
  • Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ κ.λπ.)  και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
  • Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία). 

      Αν στην αρχική αίτηση έχει δηλωθεί εργασιακή εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με την ειδικότητα, τότε αυτή αποδεικνύεται μόνο με βεβαίωση απο το ΙΚΑ ή Δημόσιο Φορέα στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία (ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σε συγκεκριμένο επάγγελμα ή βεβαίωση ΔΟΥ στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένου επιτηδεύματος από τον υποψήφιο.

     Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο σε περίπτωση που έχει δηλωθεί τριτεκνία.

     Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δημό ή επίσημο έγγραφο της ένωσης πολυτέκνων Ελλάδας σε περίπτωση που έχει δηλωθεί πολυτεκνία.

  • Εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής τους σε οριστική μορφή (με αριθμό πρωτοκόλλου).

 Η ηλεκτρονική αίτηση εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα:

 https://diek.minedu.gov.gr 

 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων των εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 1ης περιόδου 2016

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους της 1ης Περιόδου 2016 των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης όλων των ειδικοτήτων Ι.Ε.Κ., εκτός του Πρακτικού Μέρους (οχήματα) της ειδικότητας Ι.Ε.Κ. «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών».

Τα αποτελέσματα Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους θα αναρτηθούν την Τετάρτη 14.09.2016 και ώρα 15:00 στα κατωτέρω Εξεταστικά Κέντρα Θεωρητικού Μέρους:

Διαβάστε περισσότερα: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων των εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων...

Κατάθεση Δικαιολογητικών Υποψηφίων Εκπαιδευτών

Ενημερώνονται οι υποψήφιοι εκπαιδευτές που έχουν δηλώσει το ΙΕΚ ΘΕΡΜΗΣ ως ΙΕΚ κατάθεσης φακέλου, ότι η προσκόμιση των δικαιολογητικών θα γίνεται κατά το διάστημα 19/09/2016-21/09/2016 και ώρες: 14:30-18:30.

Προς διευκόλυνση της διαδικασίας του ελέγχου, παρακαλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτές να έχουν ταξινομημένα τα δικαιολογητικά τους με την σειρά που περιγράφονται στην προκήρυξη.

Διευκρινίζεται ότι είναι απαραίτητη και η προσκόμιση της εκτυπωμένης ηλεκτρονικής αίτησης.

Προκήρυξη Εκπαιδευτών Δ.ΙΕΚ εξαμήνων 2016Β & 2017Α

Ανακοινώθηκε από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ωρομισθίων εκπαιδευτών Δ.ΙΕΚ, Δ.ΙΕΚ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ και Δ.ΣΕΚ για το χειμερινό εξάμηνο 2016Β και το εαρινό εξάμηνο 2017Α.

  • Υποβολή Ηλεκτρονικών Αιτήσεων από 05/09/2016 (16:00) ως και 19/09/2016 (16:00).
  • Για την υποβολή της ηλεκτρονικής σας αίτησης πατήστε εδώ(Οι αιτήσεις γίνονται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου)

     *Διευκρινίζεται ότι η προϋπηρεσία σε Γ/θμια, Β/θμια και Α/θμια εκπαίδευση θα πρέπει να καταχωρηθεί σε έτη. Η αναγωγή των διδακτικών ωρών σε έτη γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο (ΦΕΚ 2844 τ.Β 23/10/2012, άρθρο 3, παράγραφος 6):

      Γ/θμια: 1 έτος = 210 ώρες

      Β/θμια: 1 έτος = 650 ώρες

      Α/θμια: 1 έτος = 750 ώρες

      Α/θμια ειδικής αγωγής: 1 έτος = 750 ώρες

Οι Νέες Ειδικότητες του ΙΕΚ Θέρμης

Ανακοινώθηκαν από την ΓΓΔΒΜΝΓ οι νέες ειδικότητες του ΙΕΚ Θέρμης για το χειμερινό εξάμηνο 2016Β.

 

*Πατώντας πάνω σε κάθε ειδικότητα μπορείτε να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών της. 

 

Για να δείτε τις ειδικότητες όλων των Δημοσίων ΙΕΚ πατήστε εδώ.

Οι εγγραφές θα γίνονται ηλεκτρονικά από την Δευτέρα 05/09/2016 και ώρα 14:00 ως την Δευτέρα 12/09/2016 και ώρα 14:00.

Για να πραγματοποιήσετε την ηλεκτρονική σας εγγραφή πατήστε εδώ.