Ενημέρωση Εκπαιδευτών για τις Εξετάσεις Προόδου

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτές του ΙΕΚ ΘΕΡΜΗΣ να ενημερωθούν από το Τμήμα Κατάρτισης για τις ημερομηνίες των εξετάσεων προόδου στα μαθήματα που διδάσκουν, καθώς και για τον τρόπο και τον χρόνο κατάθεσης του εντύπου θεμάτων.

  • Έντυπο Θεμάτων Εξετάσεων Προόδου 2017Α (σε περίπτωση που τα θέματα δεν χωράνε στο έντυπο θεμάτων, μπορείτε να τα γράψετε σε ένα αρχείο WORD και στο συμπληρωμένο έντυπο θεμάτων να φαίνεται η φράση "Τα θέματα επισυνάπτονται")

Το πρόγραμμα των εξετάσεων προόδου θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας αφού οριστικοποιηθεί και το αργότερο ως τις 07/04/2017. Έναρξη Εξετάσεων Προόδου την Δευτέρα 24/04/2017.

Σημειώσεις Εαρινού Εξαμήνου 2017Α

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτές εαρινού εξαμήνου του ΙΕΚ ΘΕΡΜΗΣ να παραδώσουν τις σημειώσεις για τα μαθήματα που τους αφορούν (σε ηλεκτρονική μορφή), το αργότερο ως την Τρίτη 04/04/2017.

Συμβάσεις-Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας Χειμερινού Εξαμήνου 2016Β

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτές που απασχολήθηκαν στο ΙΕΚ Θέρμης κατά το Χειμερινό Εξάμηνο 2016Β, να παραλάβουν τη σύμβαση και την βεβαίωση προϋπηρεσίας τους.

Από το Οικονομικό Τμήμα

Χρονοδιάγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2017Α

  • 23/02/2017    Έναρξη Εαρινού Εξαμήνου 2017Α
  • 10/04/2017-21/04/2017    Διακοπές Πάσχα
  • 24/04/2017-05/05/2017    Εξετάσεις Προόδου
  • 15/06/2017-26/06/2017    Τελικές Εξετάσεις-Επανεξετάσεις (για όσους έχουν δικαίωμα επανεξέτασης)
  • 30/06/2017    Ανάρτηση Αποτελεσμάτων   -   ΛΗΞΗ ΕΞΑΜΗΝΟΥ!!!

Αποτελέσματα Χειμερινού Εξαμήνου 2016Β

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα Χειμερινού Εξαμήνου 2016Β στον πίνακα ανακοινώσεων του ΙΕΚ (2ος όροφος). Πληροφορίες για τα αποτελέσματα δεν θα δίνονται τηλεφωνικά.

Έναρξη Εαρινού Εξαμήνου 2017Α

Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα για το Εαρινό Εξάμηνο 2017Α θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 23/02/2017. Το πρόγραμμα μαθημάτων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα το αργότερο ως την Τετάρτη 22/02/2017.

Λειτουργία ΙΕΚ 30/01/2017

Σας ενημερώνουμε ότι το ΙΕΚ ΘΕΡΜΗΣ θα παραμείνει κλειστό την Δευτέρα 30/01/2017, ημέρα εορτής των Τριών Ιεραρχών.

Αίτηση για προφορική εξέταση

Οι καταρτιζόμενοι που επιθυμούν να εξετασθούν προφορικά στις τελικές εξετάσεις του εξαμήνου 2016Β να προσέλθουν για υποβολή αίτησης στη Γραμματεία μέχρι την Παρασκευή 27/01/2017, προσκομίζοντας απαραίτητα σχετική γνωμάτευση που αποδεικνύει το πρόβλημά τους.

Όσοι υπέβαλαν γνωμάτευση και εξακολουθεί να ισχύει δεν χρειάζεται να την προσκομίσουν εκ νέου.

Ενημέρωση για τις Τελικές Εξετάσεις 2016Β-Επιτηρήσεις

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτές του Δ.ΙΕΚ Θέρμης να ενημερωθούν από το Τμήμα Κατάρτισης για το πρόγραμμα των τελικών εξετάσεων χειμερινού εξαμήνου 2016Β, καθώς και για τον τρόπο αποστολής των θεμάτων. Κατά την προσκόμιση των θεμάτων θα πρέπει απαραιτήτως να μας δίνεται συμπληρωμένο και το έντυπο θεμάτων τελικής εξέτασης. Το συγκεκριμένο έντυπο θα πρέπει να το συμπληρώσουν ακόμη και οι εκπαιδευτές που μας φέρνουν θέματα γραμμένα και εκτυπωμένα από Word, ή που εξετάζουν προφορικά, με την ένδειξη "Τα θέματα επισυνάπτονται" ή "Προφορική εξέταση" αντίστοιχα.

* Το πρόγραμμα θα είναι ανακοινώσιμο προς τους καταρτιζόμενους αφού οριστικοποιηθεί.

Όσοι από τους εκπαιδευτές επιθυμούν να πραγματοποιήσουν επιτήρηση, θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν το σχετικό έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 20/01/2017.

Τελικές Σημειώσεις Εξαμήνου

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτές να παραδώσουν το αργότερο μέχρι την Τρίτη 24/01/2017 τις τελικές σημειώσεις εξαμήνου για τα μαθήματα που τους αφορούν.