Αίτηση για επανεξέταση

Οι καταρτιζόμενοι που έχουν επανεξέταση μαθήματος από το προηγούμενο εξάμηνο καλούνται να προσέλθουν για αίτηση στη Γραμματεία μέχρι την Τρίτη 13/06/2017.

Αίτηση για προφορική εξέταση

Οι καταρτιζόμενοι που επιθυμούν να εξετασθούν προφορικά στις τελικές εξετάσεις του εξαμήνου 2017Α να προσέλθουν για υποβολή αίτησης στη Γραμματεία μέχρι την Τετάρτη 14/06/2017, προσκομίζοντας απαραίτητα σχετική γνωμάτευση που αποδεικνύει το πρόβλημά τους.

Όσοι υπέβαλαν γνωμάτευση και εξακολουθεί να ισχύει δεν χρειάζεται να την προσκομίσουν εκ νέου.

Διεξαγωγή Επιστημονικής Ημερίδας στο Δ.Ι.Ε.Κ. Θέρμης

Το Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Θέρμης  σε συνεργασία με την Ελληνική Δασολογική Εταιρεία(Ε.Δ.Ε.) και με την διδασκαλία έγκριτων επιστημόνων και μελών ΔΕΠ  έχει εξασφαλίσει τη δωρεάν διοργάνωση επιστημονικής Ημερίδας  με θέμα:

«Εναλλακτικός Τουρισμός σε δασικά Οικοσυστήματα και ευκαιρίες για Επιχειρηματικότητα: Η πρόκληση των νέων τεχνολογιών (V.I.C.TTRAVEL) και της Επαγγελματικής Κατάρτισης»

Η διοργάνωση της Επιστημονικής Ημερίδας  έχει προγραμματιστεί να υλοποιηθεί  το Σάββατο 10 Ιουνίου 2017  και ώρα 10:00-16:30  στο αμφιθέατρο του ΔΙΕΚ Θέρμης.

Ενημέρωση για τις Τελικές Εξετάσεις 2017Α-Επιτηρήσεις

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτές του Δ.ΙΕΚ Θέρμης να ενημερωθούν από το Τμήμα Κατάρτισης για το πρόγραμμα των τελικών εξετάσεων εαρινού εξαμήνου 2017Α, καθώς και για τον τρόπο αποστολής των θεμάτων. Κατά την προσκόμιση των θεμάτων θα πρέπει απαραιτήτως να μας δίνεται συμπληρωμένο και το έντυπο θεμάτων τελικής εξέτασης. Το συγκεκριμένο έντυπο θα πρέπει να το συμπληρώσουν ακόμη και οι εκπαιδευτές που μας φέρνουν θέματα γραμμένα και εκτυπωμένα από Word, ή που εξετάζουν προφορικά, με την ένδειξη "Τα θέματα επισυνάπτονται" ή "Προφορική εξέταση" αντίστοιχα.

* Το πρόγραμμα θα είναι ανακοινώσιμο προς τους καταρτιζόμενους αφού οριστικοποιηθεί.

Όσοι από τους εκπαιδευτές επιθυμούν να πραγματοποιήσουν επιτήρηση, θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν το σχετικό έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 31/05/2017.

Τελικές Σημειώσεις Εξαμήνου

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτές να αποστείλουν στο email του ΙΕΚ το σύνολο των σημειώσεων για τα μαθήματα που τους αφορούν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 09/06/2017.

Απεργία ΟΑΣΘ - Κατάρτιση Δ.ΙΕΚ

Ανακοίνωση από την Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς

Από  σήμερα  Δευτέρα 22/5/2017 και  δεδομένης της αδυναμίας προσέλευσης καταρτιζομένων  λόγω συνεχιζόμενης έλλειψης λεωφορείων ΟΑΣΘ,  το πρόγραμμα μαθημάτων των τμημάτων του Δ.Ι.Ε.Κ. ΘΕΡΜΗΣ,  που δεν θα συμπληρώνουν ικανό αριθμό καταρτιζομένων,  θα τροποποιείται ανάλογα και θα καλύπτεται με αναπληρώσεις μαθημάτων μέσα στις επόμενες εβδομάδες κατάρτισης και αν χρειαστεί, ακόμη και με παράταση του εξαμήνου, εφόσον το εναπομείναν χρονικό διάστημα δεν επαρκεί για να διδαχθούν οι προβλεπόμενες ώρες κατάρτισης.

Ενημέρωση για τις Β.Ε.Κ.

Το Τμήμα Πρακτικής Άσκησης ενημερώνει τους σπουδαστές του Δ.ΙΕΚ Θέρμης που έχουν καταθέσει ή πρόκειται να καταθέσουν φάκελο πρακτικής με φωτογραφίες από 16/03/2017 ως και 12/05/2017, ότι θα εκδοθούν Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ) στις 15/05/2017.

Παρακαλούνται οι καταρτιζόμενοι να καλούν στο ΙΕΚ μετά τις 20/05/2017, προκειμένου να ενημερωθούν για την παραλαβή τους.

Ενημέρωση για τις πληρωμές εκπαιδευτών ΙΕΚ

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι ξεκίνησε η διαδικασία πληρωμής των εκπαιδευτών που κάλυψαν τις ανάγκες των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2016.

Αίτηση για προφορική εξέταση

Οι καταρτιζόμενοι που επιθυμούν να εξετασθούν προφορικά στις εξετάσεις προόδου του εξαμήνου 2017Α, να προσέλθουν για υποβολή αίτησης στη Γραμματεία από 04/04/2017 ως και 07/04/2017 προσκομίζοντας απαραίτητα σχετική γνωμάτευση που να αποδεικνύει το πρόβλημά τους.

Όσοι υπέβαλαν γνωμάτευση σε προηγούμενο εξάμηνο και εξακολουθεί να ισχύει δεν χρειάζεται να την προσκομίσουν εκ νέου.