Ανακοίνωση

Εξειδικευμένη παρέμβαση για την διασύνδεση με την αγορά εργασίας των αποφοίτων Ι.Ε.Κ., ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ

Ενημερωθείτε από το σχετικό έγγραφο.

Αίτηση για Προφορική Εξέταση

Οι καταρτιζόμενοι που επιθυμούν να εξετασθούν προφορικά στις εξετάσεις προόδου να προσέλθουν για υποβολή αίτησης στη Γραμματεία από 26/11/2014 ως 28/11/2014 προσκομίζοντας απαραίτητα σχετική γνωμάτευση που να αποδεικνύει το αίτημά τους.

Όσοι υπέβαλαν γνωμάτευση σε προηγούμενο εξάμηνο και εξακολουθεί να ισχύει δεν χρειάζεται να την προσκομίσουν εκ νέου.

Σημειώσεις Εκπαιδευτών

Παρακαλούνται όλοι οι εκπαιδευτές να παραδώσουν στην Γραμματεία το αργότερο μέχρι τις 26/11/2014 τις σημειώσεις για το μάθημα που διδάσκουν σε ηλεκτρονική μορφή.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας του Δημόσιου ΙΕΚ Θέρμης για το σχολικό έτος 2014-2015. Κατάθεση προσφοράς....

Περισσότερα...

Έναρξη Κατάρτισης Χειμερινού Εξαμήνου 2014Β

Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα για το Χειμερινό Εξάμηνο 2014Β θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 15/10/2014 και ώρα 15:00. Καλούμε τους καταρτιζόμενους να βρίσκονται στον προαύλιο χώρο του ΙΕΚ Θέρμης στις 14:30 για να γίνει ενημέρωση από την Διεύθυνση. Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων θα αναρτηθεί στην σελίδα μας στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Απαραίτητα Έντυπα Πρακτικής Άσκησης

Ώρες Εξυπηρέτησης Κοινού για Θέματα Πρακτικής Άσκησης, Δευτέρα, Τρίτη Πέμπτη 15:00-18:00 και Τετάρτη 12:00-15:00

 

Έντυπα για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης 

Δικαιολογητικά για την λήξη Πρακτικής Άσκησης 

 Παρακαλούνται οι ασκούμενοι που έχουν ολοκληρώσει την πρακτική τους να προσέρχονται στο ΙΕΚ έχοντας μαζί τους:

  • Βιβλίο Πρακτικής με σφραγίδα και υπογραφή σε κάθε εβδομάδα και κάθε μηνιαία έκθεση
  • Βεβαίωση Παρουσίας Εργοδότη για την λήξη της Πρακτικής Άσκησης, όπου  θα αναγράφεται ο αριθμός των πραγματοποιηθεισών ωρών (συμπληρώνεται και σφραγίζεται από τον εργοδότη με την λήξη της πρακτικής άσκησης)
  • 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

 

Η πρακτική άσκηση μπορεί να ξεκινά κάθε 1 ή 15 του μήνα. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομισθούν από τους καταρτιζόμενους το αργότερο 15 εργάσιμες πριν την έναρξη της πρακτικής.

 

Οι καταρτιζόμενοι που ολοκληρώνουν την πρακτική τους άσκηση καλούνται εντός 20 ημερών από την ημερομηνία λήξης της πρακτικής να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο ΙΕΚ (βιβλίο πρακτικής, βεβαίωση παρουσίας εργοδότη και 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου), προκειμένου να δρομολογηθεί εγκαίρως η έκδοση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ).

Νέα Ιστοσελίδα ΙΕΚ Θέρμης

Σας καλωσορίζουμε στον ανανεωμένο ιστότοπο του ΙΕΚ Θέρμης. Στην παρούσα φάση η διαδικασία του εμπλουτισμού της ιστοσελίδας με το απαραίτητο υλικό βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Παρακαλούμε για την κατανόησή σας σε περιπτώσεις που συναντάτε συνδέσμους χωρίς πλήρες περιεχόμενο ή οποιεσδήποτε άλλες παραλείψεις.