Αίτηση για προφορική εξέταση

Οι καταρτιζόμενοι που επιθυμούν να εξετασθούν προφορικά στις τελικές εξετάσεις του εξαμήνου 2017Α να προσέλθουν για υποβολή αίτησης στη Γραμματεία μέχρι την Τετάρτη 14/06/2017, προσκομίζοντας απαραίτητα σχετική γνωμάτευση που αποδεικνύει το πρόβλημά τους.

Όσοι υπέβαλαν γνωμάτευση και εξακολουθεί να ισχύει δεν χρειάζεται να την προσκομίσουν εκ νέου.