Τελικές Σημειώσεις Εξαμήνου

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτές να αποστείλουν στο email του ΙΕΚ το σύνολο των σημειώσεων για τα μαθήματα που τους αφορούν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 09/06/2017.