Ενημέρωση για τις Β.Ε.Κ.

Το Τμήμα Πρακτικής Άσκησης ενημερώνει τους σπουδαστές του Δ.ΙΕΚ Θέρμης που έχουν καταθέσει ή πρόκειται να καταθέσουν φάκελο πρακτικής με φωτογραφίες από 16/03/2017 ως και 12/05/2017, ότι θα εκδοθούν Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ) στις 15/05/2017.

Παρακαλούνται οι καταρτιζόμενοι να καλούν στο ΙΕΚ μετά τις 20/05/2017, προκειμένου να ενημερωθούν για την παραλαβή τους.