Αίτηση για προφορική εξέταση

Οι καταρτιζόμενοι που επιθυμούν να εξετασθούν προφορικά στις εξετάσεις προόδου του εξαμήνου 2017Α, να προσέλθουν για υποβολή αίτησης στη Γραμματεία από 04/04/2017 ως και 07/04/2017 προσκομίζοντας απαραίτητα σχετική γνωμάτευση που να αποδεικνύει το πρόβλημά τους.

Όσοι υπέβαλαν γνωμάτευση σε προηγούμενο εξάμηνο και εξακολουθεί να ισχύει δεν χρειάζεται να την προσκομίσουν εκ νέου.