Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Η πλατφόρμα Δ.ΙΕΚ Θέρμης e-Class αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

Ανακοινώσεις

  • - Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2016 -

    Σας ενημερώνουμε οτι η διαδικασία εμπλουτισμού της e-learning πλατφόρμας με το απαραίτητο υλικό (τμήματα, μαθήματα, κ.λ.π.) βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Μέχρι τότε δεν είναι δυνατή η εγγραφή στις υπηρεσίες της από τους ενεργούς μας καταρτιζόμενους και εκπαιδευτές. Στόχος μας είναι η πλήρης λειτουργία της να τεθεί σε εφαρμογή με την έναρξη του Εαρινού Εξαμήνου 2016Α.